NEWS
SEARCH
Filter:

Manifestaziuns inserides: 33

Festa da Nadel per nosc seniores

blót stè deberieda pra cianties da Nadel, n bon té y velch da pestlè y auter

Santa Cristina, sala de chemun, 14:00 - 16:30

Org.: Seniores S. Cristina

Santa Cristina Festa Hobby y aurela cörta
Presentazion dl "Calënder de Gherdëina 2020"

Urtijëi, Cësa di Ladins, Biblioteca Ladina "Anda Malia da Cudan", 18:00 - 19:30

Ref.: Union di Ladins de Gherdëina

Org.: Union di Ladins de Gherdëina

Urtijëi Presentaziun Leteratöra
Proa cun l piepser

Deberieda cun i judacrëp se urten sun Monte Pana. L nen ie nia de bujen de se nuté su, per deplù nfurmazions pudëis cherdé su Theo al 338 3340111.

Urtijëi, 19:30 - 22:00

Ref.: Lia da Mont

Org.: Lia da Mont de Gherdëina

Urtijëi Curs Sport
Die Knickerbockerbande

Mitans y mituns che lí ion s’incunta te biblioteca a s’la cunté di libri che ti plej y por ti ai presenté ai compagns.

Al Plan, biblioteca, 15:00 - 16:30

Ref.:

Org.: Biblioteca "Angelo Trebo"

Al Plan Desvalies Leteratöra
cina ai