Club de Nudé Gherdëina

Sport


L Club de Nudé de Gherdëina à 71 scric ite che fej i alenamënc da 2 nchin a 4 iedesc al’ena tla nudadoia curida de Urtijëi. Sëuraprò fej zirca 500 mutons, mutans y granc n curs de nudé urganisà dala lia. I 71 cumëmbri à na età danter i 6 y i 13 ani y zirca i mec tol nce pert regularmënter a garejedes. Chëstes vën metudes a jì dal VSS y dala FIN (Federazione italiana nuoto). Ora de chësc mët l club de nudé a jì un n iede al ann na garejeda per i cumëmbri tla nudadoia de Urtijëi, sustenida dal VSS.

Der Schwimmclub Gröden hat 71 aktive Mitglieder, die 2 bis 4 mal wöchentlich im Hallenbad von St. Ulrich trainieren. Überdies besuchen jedes Jahr ca. 500 Kinder und Erwachsene einen vom Schwimmclub organisierten Schwimmkurs. Die 71 aktiven Mitglieder sind zwischen 6 und 13 Jahre alt und die Hälfte nimmt auch regelmäßig an Wettkämpfen teil. Diese werden vom VSS und von der FIN (Federazione italiana nuoto) veranstaltet. Außerdem organisiert der Schwimmclub, mit Unterstützung des VSS, einmal im Jahr ein Heimrennen im Schwimmbad von St. Ulrich.

L’associazione Nuoto Gardena ha 71 iscritti che si allenano da 2 a 4 volte alla settimana nella piscina coperta di Ortisei. Circa 500 bambini e adulti frequentano ogni anno i corsi di nuoto, organizzati dal club. L’età degli iscritti va dai 6 ai 13 anni e circa la metà partecipa regolarmente a competizioni di nuoto organizzate dal VSS e dalla FIN (Fedeazione italiana nuoto). L’associazione organizza una volta all’anno una competizione di nuoto presso la piscina coperta di Ortisei, sostenuta dal VSS.