I Sorvisc de Formaziun tla Val Badia y te Gherdëina

SERVISC FURMAZION

per i Cunsëies de Furmazion

n zënter che lieia y coordinea duc i Cunsëies de Furmazion dla valeda, ti juda a lauré ora proiec y ti dà cunsëies n cont de cuestions aministratives

per la lies de Gherdëina

n pont de referimënt canche la se trata de fé retlam per la manifestazions ti media (internet, zaites, radio, calënder dla manifestazions) y stampé placac y julantins - l Servisc Furmazion coordinea la scumenciadives per schivé che l vënie a se l dé de plu manifestazions tl medemo mumënt

per duc

n servisc de utl publich che mët a jì cursc de rujeneda, cursc de fotografia y cursc de computer de uni livel


Consëis de Furmazion