Vëndres 4 de mà 2018

„Ne n’é nia dl’aurela de avëi dl’aurela“

„Ne n’é nia dl’aurela de avëi dl’aurela“

Na sëira de paroles y mujiga danter i zogri dl tëmp cun Marco Forni y l Malfertheiner-Miglioranza Duo. La bibliotech „Oswald von Wolkenstein“ meterà ora libri che à da nfé cun l tëmp.
Urganisazion: Lia culturela „Tublà da Nives“, Istitut Ladin y Bibliotech „Oswald von Wolkenstein“

Manifestazion che fej pert dl proiet "Ti dé tëmp al tëmp"


Sëlva, Tublà da Nives, 20:00 - 21:45

Ref.: Marco Forni

Org.: Tublà da Nives

Sëlva Desvalies Leteratöra

aggiungi al calendario