login
-->

Consëi de Formaziun da La Val

L’filosof olandesc Baruch Spinoza à scrit zacan te süa opera: “Fà, vire, mantignì nosc ester: chëstes trëi parores ó dì la medema cosa”. Te n monn zënza confins y dales tröpes poscibilitês, aratâ l’filosof che les mius ermes por afrontè la vita da vigni dé foss chëres dla rajun y dl’orentè, les sores che, metödes adöm, condüsc la porsona ala liberté. Vigni ativité de formaziun dess miré ala liberté dla porsona y promöie la creativité y l’originalité de vignun, daidan da adorè la rajun y da renforzè l’orentè de ester se instësc. Le Consëi de formaziun da La Val à sciöche süa pröma finalité la promoziun dla porsona, y pîta tröpes poscibilitês te chësc vers, ćiaran da slarié fora i orizonć culturai cun conferënzes y referać, y da mantignì y dè inant savëi y tradiziuns cun cursc y ofertes de vigni sort. L’ Consëi é metü adöm dai rapresentanć dles uniuns de paîsc, y prô porchël da dè resposta ales ghiranzes de döta la popolaziun. Al é davert a propostes y scomenciadies a livel de paîsc y de valada, ala colaboraziun cun uniuns y istituziuns por amplié tan ch’ ara va süa oferta culturala.

Consëi de Formaziun da La Val
Mirió 3 39030 La Val
tel. 0471-843057 - fax
eMail michela.comploi@rolmail.net