login
-->

Servisc Furmazion Gherdëina

SERVISC FURMAZION GHERDËINA:   per i Cunsëies de Furmazion... ...n zënter che lieia y coordinea duc i Cunsëies de Furmazion dla valeda, ti juda a lauré ora proiec y ti dà cunsëies n cont de cuestions aministratives   per la lies de Gherdëina... ...n pont de referimënt canche la se trata de fé retlam per la manifestazions ti media (internet, zaites, radio, calënder dla manifestazions) y stampé placac y julantins - l Servisc Furmazion coordinea la scumenciadives per schivé che l vënie a se l dé de plu manifestazions tl medemo mumënt  per duc... ...n servisc de utl publich che mët a jì cursc de rujeneda, cursc de fotografia y cursc de computer de uni livel

Servisc Furmazion Gherdëina
Str. Nives 16/4 39048 - Sëlva
tel. 0471-773225 - fax 0471-794531
eMail furmazion.gh@micura.it